تبلیغات
پزشکی تهران ورودی 91 گروه D
TUMS Medicine students, Group D
1) هر سه کلاس باکتری عملی هفته بعد کنسل میباشند. تاریخهای جبرانی:

کلاس شنبه 29 آذر      -----> یکشنبه 7 دی ساعت 13 تا 15
کلاس دوشنبه 1 دی    -----> دوشنبه 8 دی ساعت 13 تا 15 به صورت ادغامی با مبحث همان روز
کلاس چهارشنبه 3 دی -----> یکشنبه 7 دی ساعت 8 تا 10

2) کلاس باکتری نظری هفته بعد کنسل میباشد. 
تاریخ جبرانی این کلاس و نیز کلاسی که چهارشنبه هفته قبل کنسل شد: دوشنبه 8 دی و سه شنبه 9 دی هر دو ساعت 10 تا 12 تو همون دانشکده داروسازی


 


[ سه شنبه 25 آذر 1393 ] [ 06:32 ب.ظ ] [ ایمان کمالیان ] [ نظرات ]