تبلیغات
پزشکی تهران ورودی 91 گروه D
TUMS Medicine students, Group D

اولین جلسه راند دانشجویی اخلاق پزشکی مشترک پزشکی-پرستاری در روز سه شنبه 19 اسفند1393، ساعت 15 تا 17:30در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، برگزار می شود.

 

اولین جلسه راند دانشجویی اخلاق پزشکی مشترک پزشکی-پرستاری در روز سه شنبه 19 اسفند1393، ساعت 15 تا 17:30 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، برگزار می شود. در این راند دکتر حمیدرضا نمازی (از گروه اخلاق پزشکی)، دکتر امیرعلی سهراب پور (استاد طب داخلی بیمارستان شریعتی) و دکتر افسانه صدوقی اصل (عضو گروه پرستاری ویژه و مدیریت پرستاری) به عنوان اساتید راهنمای جلسه حضور خواهند داشت.

از برنامه های این جلسه ارائه ی یک مورد اخلاقی (با موضوع مرتبط پزشکی و پرستاری) توسط گروه تئاتر انجمن اخلاق پزشکی در قالب یک نمایش، گفت و گو پیرامون موضوعات مطرح شده، پخش فیلم از مصاحبه با بیماران واقعی و تیم درمانی، اجرای role play و همچنین نمایش role model خواهد بود.

در این جلسه موضوع "اخلاق در آموزش" به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

وقتی بیمار تمایلی برای گرفتن شرح حال و انجام معاینه ندارد چه باید کنیم؟ امنیت بیمار در حین آموزش چه می شود؟ آیا انجام پروسیجر بر روی بیمار توسط فرد غیرمجرب برای آموزش دیدن، اخلاقی است؟ چه باید کرد؟ نقش بیمار در روند درمان خودش و آموزش به دانشجویان چیست؟ آیا بیمار نقشی فعال در روند آموزش دارد؟ آیا بیمار از روند شرح حال ها و معاینات دانشجویی سود هم می برد؟ چه راهکارهایی وجود دارد تا اصول سودرسانی و عدم اضرار رعایت گردند....

در اولین جلسه راند مشترک به دنبال پیدا کردن جواب این سوال ها و سوال های مرتبط با این موضوع هستیم.

همچنین با هماهنگی هایی که با گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی و مرکز پژوهش های علمی دانشجویان انجام شده است، برای حاضرین در راند، گواهی(certificate) شرکت در راند اخلاق پزشکی صادر می شود.

حضور در راند اخلاق برای عموم دانشجویان رشته های علوم پزشکی (پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی) آزاد است.

منتظر شما هستیم....

انجمن اخلاق پزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویی

آدرس محل برگزاری: بلوار کشاورز- تقاطع خیابان وصال و ایتالیا - پلاک 56 - مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (باشگاه دانشجویان)
[ جمعه 15 اسفند 1393 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ فاطمه گل صورت پهلویانی ] [ نظرات ]